שולחן עגול בנושאי אבטחת מידע וסייבר

DnA-IT מזמינה אתכם למפגש שולחן עגול אשר יציג בפניכם פתרונות חדשניים שהופכים להיות סטנדרט.

לצורך רישום למפגש יש למלא את הפרטים הבאים: